BENDROSIOS SĄLYGOS

Mūsų sąlygos:

Svarbią informaciją apie pirkimą Happy Kiddo, MB galima rasti čia.

 1. Sutarties sudarymas

Prekių pateikimas internetinėje parduotuvėje nesudaro teisiškai įpareigojančio pasiūlymo, o yra tik neįpareigojantis internetinis katalogas. Paspausdami mygtuką „Užsakyti ir apmokėti“, Jūs pateikiate įpareigojantį užsakymą dėl pirkinių krepšelyje esančių prekių. Užsakymo gavimo patvirtinimas yra pateikiamas nedelsiant po užsakymo išsiuntimo ir nereiškia sutarties akceptavimo. Jūsų užsakymą mes galime priimti išsiųsdami užsakymo patvirtinimą el. paštu arba per tris dienas išsiųsdami prekes.

 1. Nurodymai dėl sutarties atsisakymo

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų, nenurodydami jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate arba Jūsų nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, gauna prekes. 

Norėdami pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, Jūs turite informuoti mus (Happy Kiddo, MB el. paštas: hello@happykiddo.lt) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties aiškiu pareiškimu (pvz., paštu, faksu arba el. paštu išsiųstu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine sutarties atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma.

Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad Jūs išsiųstumėte savo pranešimą apie savo pasinaudojimą sutarties atsisakymo teise iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jums atsisakius šios sutarties, mes Jums grąžinsime visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kylančias Jums pasirinkus kitą pristatymo būdą, nei pigiausias mūsų siūlomas standartinio pristatymo būdas), be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kurią mes esame informuojami apie Jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tokį grąžinimą mes atliksime naudodami tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Jūs naudojote pradinei transakcijai, nebent Jūs aiškiai sutikote kitaip; bet kuriuo atveju, dėl tokio grąžinimo Jūs nepatirsite jokių mokesčių. Mes galime sulaikyti grąžinimą iki atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų yra ankstesnis.

Jūs turite išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums arba mūsų transporto paslaugų teikėjui be nepagrįsto delsimo ir bet kokiu atveju ne vėliau nei per 2 dienas nuo dienos, kurią Jūs mums pranešate apie šios sutarties atsisakymą. Termino yra laikomasi, jeigu Jūs išsiunčiate prekes atgal iki pasibaigia 14 dienų terminas.

Prekių grąžinimo išlaidas prisiimsime mes.

Jūs esate atsakingas tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, kylantį iš kitų veiksmų, nei būtina siekiant nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą.

Nurodymų dėl sutarties atsisakymo pabaiga

Neprivaloma pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

Užpildykite šią formą tik tuomet, jeigu norite atsisakyti sutarties, ir grąžinkite ją šiais kontaktiniais duomenimis:
Happy Kiddo, MB hello@happykiddo.lt 
Aš/mes* šiuo dokumentu pranešu/pranešame*, kad aš/mes* atsisakau/atsisakome* savo sutarties:

dėl šių prekių pardavimo*:

dėl šios paslaugos teikimo*:

užsakytų (-os) (data)*/gautų (-os) (data)*:

Vartotojo (-ų) vardas, pavardė:

Vartotojo (-ų) adresas:

Vartotojo (-ų) parašas tik tuomet, jeigu ši forma pateikiama popieriuje:

Data

________________________________ 

* Ištrinkite, ko nereikia.

 

 1. Teisės atsisakyti sutarties išimtis/pasibaigimas:

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalį, teisė atsisakyti sutarties netaikoma sutartims dėl prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba kurios yra aiškiai pritaikytos asmeninėms reikmėms, tiekimo ir ji pasibaigia anksčiau, kaip tai taikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu buvo išpakuotos po pristatymo, tiekimo.

 1. Siuntimas

Pristatymai iš esmės galimi tik Lietuvoje. Prekių tiekimas vykdomas tik namų ūkiui įprastais kiekiais ir prekės tiekiamos tik galutiniams vartotojams.

 1. Garantija

Jeigu pristatytos prekės turi defektų, Jūs turite teisę reikšti reikalavimus pagal įstatyminę garantiją. HAPPY KIDDO nesuteikia jokių papildomų garantijų dėl defektų, išskyrus įstatymais numatytas teises.”

 1. Siuntimo išlaidos

Jūsų HAPPY KIDDO užsakymas yra siunčiamas nemokamai.

 1. Apmokėjimas

Apmokėjimą galima atlikti per Paysera, PayPal, mokėjimo kortele (MasterCard ir Visa). Už greitą apmokėjimą piniginių nuolaidų nėra. Mes pasiliekame teisę pageidaujamam pristatymui siūlyti tam tikrus apmokėjimo būdus, pvz., tik būdus, susijusius su atitinkamu kredito reitingu, kad sumažintume savo kredito riziką.

Apmokėjimas per PayPal

Jūs mokate tiesiogiai per savo PayPal sąskaitą. Pateikę savo užsakymą, Jūs būsite nukreiptas į PayPal užsakymo vertei apmokėti. Kai tik mūsų PayPal sąskaita yra informuojama apie Jūsų autorizaciją, priklausomai nuo prekėms nurodyto išsiuntimo laiko prasideda siuntimas. Po išsiuntimo nuo Jūsų PayPal sąskaitos, atskaičius galimas nuolaidas, kuponus ir t. t., bus nurašyta faktinė suma, kuriai išrašyta sąskaita. Prekių, kurios pagamintos pagal vartotojo nurodymus ar kurios yra aiškiai pritaikytos asmeninėms reikmėms, atveju nuo Jūsų PayPal sąskaitos faktinė suma, kuriai išrašyta sąskaita, atskaičius nuolaidas, kuponus ir t. t., nurašoma nedelsiant.

Apmokėjimas kredito kortele

Jūs apmokate iš karto užsakymo eigoje, suvesdami savo kredito kortelės duomenis. Po išsiuntimo nuo Jūsų kredito kortelės, atskaičius galimas nuolaidas, kuponus ir t. t., bus nurašyta faktinė suma, kuriai išrašyta sąskaita. Prekių, kurios pagamintos pagal vartotojo nurodymus ar kurios yra aiškiai pritaikytos asmeninėms reikmėms, atveju nuo Jūsų kredito kortelės faktinė suma, kuriai išrašyta sąskaita, atskaičius nuolaidas, kuponus ir t. t., nurašoma nedelsiant.

 1. Kainos

Mūsų kainos nurodomos eurais (EUR) ir į jas yra įskaičiuotas įstatymų numatytas PVM.

Mes turime teisę atsisakyti pardavimo sutarties, sudarytos per interneto svetainę, ir neturime pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: prekių kaina arba kokybė interneto svetainėje buvo rodoma neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos ir įvykęs kainos svyravimas viršijo 15 %. Sužinoję apie klaidą, mes nedelsdami išsiųsime Jums pranešimą ir Jūs turėsite teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Jūs naudojote pradinei transakcijai. Jūs galite nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdami į naują pirkinių krepšelį. Mes neturime pareigos suteikti Jums jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Jūs galite patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.

 1. Nuosavybės teisės išsaugojimas

Prekės iki visiško jų apmokėjimo išlieka mūsų nuosavybe.

 1. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Jūs turite teisę kreiptis į Europos vartotojų centrą Lietuvoje dėl pagalbos sprendžiant vartotojų ginčus neteismine tvarka.

 1. Atsakomybės netaikymas už trečiųjų šalių nuorodas

Savo puslapiuose mes naudojame nuorodas, nukreipiančias į kitus interneto puslapius. Visoms šioms nuorodoms galioja šios nuostatos: Mes aiškiai pareiškiame, kad mes neturime jokios įtakos puslapių, į kuriuos nukreipiama, pobūdžiui ir turiniui. Taigi, mes šiuo pareiškimu aiškiai atsiribojame nuo bet kokio turinio visuose trečiųjų šalių puslapiuose, į kuriuos nukreipiama, ir neprisiimame šio turinio kaip savo. Šis pareiškimas taikomas visoms rodomoms nuorodoms ir visam puslapių, į kuriuos nukreipia nuorodos, turiniui.

 1. Sutarties kalba / užsakymo teksto saugojimas

Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba. Mes nesaugome užsakymo teksto ir pabaigus užsakymo procedūrą nebegalima su juo susipažinti. Tačiau Jūs galite atsispausdinti savo užsakymo tekstą iš karto po užsakymo pateikimo.

 1. Teisės į nuotraukas

Visos teisės į nuotraukas priklauso Happy Kiddo, MB. Jų naudojimas be aiškaus išankstinio sutikimo yra draudžiamas.

 1. Tiekėjo identifikaciniai duomenys

HAPPY KIDDO, MB

305600176

Direktorė Elžbieta Krukonytė-Apalainienė

Vijūkų g. 6-2, Kaunas

hello@happykiddo.lt

+37062406049