1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir MB „Happy kiddo dream“ (toliau – Pardavėjo) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.
  1.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu laikomas Pirkėjo reikiamos sumos už įsigyjamas prekes apmokėjimas. Pirkėjui neapmokėjus prekės užsakymo, prekių pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.
 2. Šalių teisės ir pareigos
  2.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją, t. y. el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, kuri yra reikalinga prekės užsakymo suformulavimui, pateikimui bei vykdymui.
  2.2. Tuo atveju, jeigu pateikti Pardavėjui Pirkėjo duomenys pasikeitė, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.
  2.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui nurodytą sumą už užsakytas prekes bei jas priimti.
  2.4. Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti gautą prekę ir prieš pradėdamas ja naudotis įsitikinti, kad ji yra Pirkėjo užsakyta prekė.
  2.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir jo asmens duomenis tvarkyti laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei privatumo politikos.
  2.6. Esant svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  2.7. Negalėdamas įvykdyti užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir grąžinti sumokėtus pinigus, jei jau buvo atliktas atsiskaitymas.
  2.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 3. Prekės, jų kainos ir apmokėjimas
  3.1. Prekių kainos nurodytos eurais ir į jas yra įskaičiuotas įstatymų numatytas PVM.
  3.2. Į prekės kainą neįskaičiuojamas mokestis už prekės pristatymą.
  3.3. Pardavėjas patvirtina prekės užsakymą Pirkėjui jo nurodytu el. paštu po to, kai Pirkėjas apmoka užsakytų Prekių kainą mokėjimo kortele, elektroninės bankininkystės priemonėmis, kitais elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais ir užsakymo metu pateikiamomis atitinkamomis instrukcijomis.
  3.4. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
 4. Prekių pristatymas
  4.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Prekių pristatymas galimas į Kuršių Neriją tada, kai Pirkėjui kreipusis į Pardavėją yra suderinamos pristatymo sąlygos.
  4.2. Prekių užsakymams yra taikomas pristatymo mokestis, kurio dydis priklauso nuo Pirkėjo pasirinktos kurjerių tarnybos ir pristatymo būdo, t. y. pristatymas į namus ar į paštomatą.
  4.3. Prekės pristatymo paslaugos kaina yra nurodoma prekės užsakymo pateikimo metu.
  4.4. Prekės paruošiamos išsiuntimui per 3 (tris) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo dienos. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos kurjerių tarnybos pristatymo terminų.
 5. Prekių grąžinimas
  5.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, išskyrus CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinti prekę galima tik tuomet, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas su preke komplektuojamas dalis. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  5.2. Grąžintinos prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atlieka ir užtikrina Pirkėjas. Prekės grąžinamos naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis. Kurjerio iškvietimą atlieka Pardavėjas.
  5.3. Grąžintinos kokybiškos prekės grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pirkėjas, o nekokybiškos prekės grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pardavėjas.
  5.4. Prekių grąžinimas turi būti suderintas elektroniniu paštu hello@happykiddo.lt. arba telefonu Nr. +37067055472. Taip pat Pirkėjas privalo aukščiau nurodytu elektroniniu paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės(-ių) nuotraukas.
  5.5. Pinigai už grąžintas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžintos prekės gavimo pervedami bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  5.6. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles ir dėl to atsirado prekės trūkumai, tai tokia prekė negrąžinama.
  5.7. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas ir Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.
  5.8. Tuo atveju, jeigu kurjerio pristatyta pakuotė transportavimo metu yra pažeista ir dėl to nukentėjo prekės kokybė, Pirkėjas gali jos atsisakyti pristatymo metu, kurjeriui nurodęs atsisakymo priežastį.
  5.9. Tuo atveju, jeigu prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama Pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio – padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t. y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą Pirkėjui nėra grąžinami.
 6. Asmens duomenų apsauga
  6.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
  6.3. Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su internetinėje parduotuvėje skelbiama Privatumo politika.
 7. Baigiamosios nuostatos
  7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
  7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.