Duomenų apsaugos informacija

Toliau pateiktoje duomenų apsaugos informacijoje informuojame jus apie MB „Happy kiddo dream“ ir (arba) „mes“ ir (arba) „atsakingas asmuo“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR ir kiekvienu atveju taikytinus privatumo įstatymus.

Atidžiai perskaitykite mūsų duomenų apsaugos informaciją. Jei turite klausimų ar komentarų apie mūsų duomenų apsaugos informaciją, susisiekite su mumis hello@happykiddo.lt

Turinys

 1. Įmonės atsakingojo asmens vardas ir kontaktiniai duomenys
 2. Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir teisėti interesai, kurių siekia atsakingas asmuo ar trečioji šalis, taip pat gavėjų kategorijos

2.1. Mūsų svetainių / programų atidarymas

2.1.1. Žurnalo failai

2.1.2. Slapukai, sekimas, socialinės terpės įskiepiai

2.2. Sutarties sudarymas, vykdymas ir (arba) nutraukimas

2.2.1. Duomenų tvarkymas sudarant sutartį

2.2.2. Duomenų naudojimas sukčiavimo prevencijos tikslais

2.2.3. Duomenų perdavimas transporto paslaugų teikėjams

2.3. Duomenų apdorojimas reklamos tikslais

2.3.1. Pašto reklama

2.3.2. Naujienlaiškis

2.3.3. Produktų rekomendacijos el. paštu

2.3.4. Lošimai su laimėjimais

2.4. Buvimas internete ir svetainės optimizavimas

2.4.1 Slapukai – bendroji informacija

2.4.6. Reklamos partneriai / trečiųjų šalių slapukai

2.5. Socialinės terpės funkcijos

2.5.2. „Pinterest“, „Twitter“, „WhatsApp“, „Xing“, „LinkedIn“, „Snapchat“, „Facebook Messenger“

2.6. Kliento paskyra

2.7. Kontakto užmezgimas

2.8. Mokėjimai

2.8.1. „PayPal“

2.8.2. Išpirkimas

 1. Gavėjas už ES ribų
 2. Jūsų teisės

4.1. Apžvalga

4.2. Teisė paprieštarauti

4.3. Teisė nutraukti sutartį

 1. Įmonės atsakingojo asmens vardas ir kontaktiniai duomenys

Ši duomenų apsaugos informacija taikoma duomenų tvarkymui įmonei

MB „Happy kiddo dream“,
Maumedžių g. 36, Giraitės k., LT-54307 Kauno r.
Tel.: +370 670 55472
El. paštas: hello@happykiddo.lt
Direktorė: Šarūnė Mockuvienė

Svetainė:www.happykiddo.lt

 1. Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir teisėti interesai, kurių siekia atsakingas asmuo ar trečioji šalis, taip pat gavėjų kategorijos

3.1. Mūsų svetainė.

3.1.1. Žurnalo failai

Kiekvieną kartą pasiekiant svetainę / programas informacija atitinkama jūsų prietaiso interneto naršykle siunčiama į mūsų svetainės / programos serverį ir laikinai saugoma žurnalo rinkmenose, vadinamuosiuose žurnalų failuose. Šiame procese saugomuose duomenų įrašuose yra šie duomenys, kurie saugomi, kol bus ištrinti automatiškai: Prieigos data ir laikas, aplankyto puslapio pavadinimas, besikreipiančio įrenginio IP adresas, persiuntimo URL (šaltinio URL, iš kurio jūs atėjote į mūsų svetainę), perkeltų duomenų kiekis, įkėlimo laikas, taip pat atitinkamos prekės ir versijos informacija naudojama naršyklė ir jūsų prieigos teikėjo pavadinimas.

Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas. Mūsų teisėtas interesas yra

 • užtikrinti sklandų ryšį;
 • užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine / programa;
 • įvertinti sistemos saugumą bei stabilumą.

Remiantis gauta informacija negalima daryti tiesioginės išvados apie jūsų tapatybę ir mes to nedarysime. Duomenys bus išsaugoti ir automatiškai ištrinti, kai bus pasiekti aukščiau minėti tikslai. Standartiniai šalinimo terminai grindžiami būtinumo kriterijumi.

2.1.2. Slapukai, sekimas, socialinės terpės funkcijos

Savo svetainei / programai naudojame vadinamuosius slapukus, stebėjimo įrankius, taikymo procedūras ir socialinės žiniasklaidos funkcijas. Toliau išsamiai paaiškinta, koks metodas naudojamas ir kaip naudojami jūsų duomenys.

2.2. Sutarties sudarymas, vykdymas ir (arba) nutraukimas

2.2.1. Duomenų tvarkymas sudarant sutartį

Jei užsiregistruosite vienoje iš mūsų svetainių / programų ir (arba) sudarysite su mumis kitokią sutartį, mes tvarkysime duomenis, reikalingus sutarčiai sudaryti, įgyvendinti ar nutraukti. Tai gali būti:

 • vardas, pavardė;
 • sąskaitos išrašymo ir pristatymo adresas;
 • pašto adresas;
 • sąskaitos išrašymo ir mokėjimo duomenys;
 • gimimo data;
 • telefono numeris.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) ir b) punktai, t. y., Jūs pateikiate mums duomenis remdamiesi atitinkamais sutartiniais santykiais (pvz., Jūsų kliento / vartotojo sąskaitos tvarkymas, pirkimo sutarties tvarkymas). Dėl teisinių reikalavimų mes taip pat esame įpareigoti tvarkyti jūsų el. pašto adresą, jei perkate per mūsų svetaines / programas, kad galėtumėme atsiųsti elektroninį užsakymo patvirtinimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

Tiek, kiek mes nenaudojame jūsų duomenų reklamos tikslais (žr. 2.3. žemiau), duomenis, surinktus vykdant sutartį, mes saugome sutarties galiojimo metu ir tol, kol pasibaigs teisinės ar galimos sutartinės garantijos ir garantinės teisės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, saugome informaciją apie sutartinius santykius, kurių reikalauja komerciniai ir mokesčių įstatymai, teisiškai nustatytais laikotarpiais. Šiuo laikotarpiu duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei mokesčių inspekcija juos turės patikrinti.

Norint tvarkyti pirkimo sutartį per mūsų svetainę / programas, taip pat reikia šių duomenų tvarkymo:

Jūsų mokėjimo informacija bus perduota mūsų įgaliotiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kurie apdoros mokėjimą (-us). Mes perduodame išsamią informaciją apie jūsų pristatymo adresą logistikos įmonėms ir gabenimo partneriams. Norėdami užtikrinti, kad prekės būtų pristatytos pagal jūsų norus, mes galime perduoti jūsų el. pašto adresą ir, jei taikytina, telefono numerį logistikos įmonei ir (arba) gabenimo partneriui, kuriam patikėjome jūsų prekių pristatymą. Jei reikia, jie susisieks su jumis prieš pristatydami, kad suderintų pristatymo informaciją su jumis. Atitinkami duomenys yra perduodami tik atitinkamais tikslais ir po pristatymo vėl ištrinami.

2.2.2. Duomenų naudojimas sukčiavimo prevencijos tikslais

Duomenys, kuriuos pateikiate pateikdami užsakymą, gali būti naudojami norint patikrinti, ar užsakymo procesas nėra neįprastas (pvz., jei tuo pačiu metu užsakoma daug prekių per skirtingas klientų sąskaitas). Mes turime teisėtą interesą atlikti tokį patikrinimą. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

2.2.3. Duomenų perdavimas transporto paslaugų teikėjams

Siekdami pristatyti užsakytas prekes, bendradarbiaujame su logistikos paslaugų teikėjais / transporto įmonėmis ir (arba) gabenimo partneriais: Šie duomenys gali būti perduodami jiems pristatyti užsakytas prekes arba pateikti tokią informaciją kaip: vardas, pavardė, pašto adresas, taip pat, jei taikoma, el. pašto adresas ir, jei taikoma, telefono numeris. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

2.3. Duomenų apdorojimas reklamos tikslais

2.3.1. Pašto reklama

Turime teisėtą interesą naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais. Mes tvarkome šiuos duomenis savo pačių ir trečiųjų šalių rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, pašto adresas, gimimo metai.

2.2.5. Naujienlaiškiai

Mes taip pat turime teisę išsaugoti minėtus asmens duomenis laikydamiesi teisinių reikalavimų savo pačių ir trečiųjų šalių rinkodaros tikslams. Tikslas yra siųsti jums reklamą, pagrįstą tik jūsų faktiniais ar numanomais interesai, ir nesiūlyti jums nenaudingos reklamos. Saugomi duomenys neperduodami tretiesiems asmenims. Be to, pseudonimizuoti / anonimizuoti jūsų asmeniniai duomenys, surinkti siekiant naudoti pseudonimizuotus / anonimizuotus duomenis savo rinkodaros tikslams, taip pat trečiųjų šalių (reklamuotojų) rinkodaros tikslams. Pseudonimizuotus / anonimizuotus duomenis taip pat galima naudoti individualiai tinkle, taip reklamą gali kontroliuoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai ir (arba) agentūros. Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Pastaba apie teisę prieštarauti

Galite bet kuriuo metu nemokamai prieštarauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų naudojami minėtiems rinkodaros tikslams, adresu hello@happykiddo.lt, ir jūsų prieštaravimas galios ateities duomenims.

Jei pateiksite prieštaravimą, jūsų duomenys bus blokuojami tolesniam reklamos duomenų tvarkymui. Norime atkreipti dėmesį, kad išimtiniais atvejais, net ir gavus jūsų prieštaravimą, reklaminė medžiaga gali būti laikinai siunčiama toliau. Reikia laiko techniškai apdoroti jūsų prašymą, tai nereiškia, kad neįgyvendinome jūsų prašymo.

3.3.2. Naujienlaiškis

Mūsų svetainėse / programose siūlome jums galimybę užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Siekiant užtikrinti, kad įvedant el. pašto adresą nebuvo padaryta klaidų, mes naudojame vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą (DOI procedūrą): Kai įvedate savo el. pašto adresą registracijos lauke ir duodate sutikimą gauti mūsų informacinį biuletenį, jums atsiųsime patvirtinimo nuorodą nurodytu adresu. Tik spustelėjus šią patvirtinimo nuorodą, jūsų el. pašto adresas bus įtrauktas į mūsų adresų sąrašą, kad galėtumėte gauti mūsų naujienlaiškius. Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.

Pastaba apie duoto sutikimo atšaukimo teisę

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kad jis galiotų ateityje, atsiųsdami pranešimą el. paštu hello@happykiddo.lt arba spausdami atsisakymo nuorodą kiekvieno naujienlaiškio apačioje.

3.3.3. Produktų rekomendacijos el. paštu

Kaip esamas mūsų internetinės parduotuvės klientas, el. paštu gausite iš mūsų nuolatines produktų rekomendacijas. Šias produktų rekomendacijas gausite iš mūsų nepriklausomai nuo to, ar užsiprenumeravote naujienlaiškį. Mes naudojame el. pašto adresą, kurį nurodėte pirkdami, norėdami reklamuoti savo prekes ir (arba) paslaugas, panašias į tas, kurias pirkote iš mūsų pagal jau pateiktą užsakymą. Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

Pastaba apie teisę prieštarauti

Galite bet kuriuo metu prieštarauti mūsų gaminio rekomendacijoms, kad jos ateityje įsigaliotų, atsiųsdami pranešimą el. paštu hello@happykiddo.lt arba kiekvieno prekių rekomendacijų el. laiško apačioje, nepatirdami jokių papildomų išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius tarifus.

3.3.4. Lošimai su laimėjimais

Jei prisiregistruojate dalyvauti lošimuose, kuriuos organizuojame Happy Kiddo, mes naudojame duomenis, kuriuos pateikėte registracijos metu, siekdami įvykdyti dalyvavimo sutartį, visų pirma norėdami pranešti jums apie prizą ir prireikus reklamuoti mūsų pasiūlymus ir (arba) mūsų lošimų partnerių pasiūlymus. Išsamią informaciją galite rasti atitinkamose dalyvavimo lošime sąlygose. Teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas.

3.4. Buvimas internete ir svetainės optimizavimas

3.4.1 Slapukai – bendroji informacija

Mes naudojame slapukus įvairiuose puslapiuose, kad apsilankymas mūsų svetainėje būtų patrauklus ir įgalintų naudoti tam tikras funkcijas, taip pat statistiškai registruoti mūsų svetainės naudojimą. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų naršyklė sukuria automatiškai ir kurie yra saugomi jūsų įrenginyje (nešiojamame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir kt.), kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukai nepažeidžia jūsų galutinio įrenginio, juose nėra virusų, Trojos arklių ar kitų kenkėjiškų programų. Informacija saugoma slapuke, tai nustato ryšį su konkrečiu naudojamu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad mes iškart identifikuojame jūsų tapatybę.

Didžioji dalis mūsų naudojamų slapukų ištrinama naršyklės sesijos pabaigoje (tai vadinamieji seanso arba sesijos slapukai). Su jais galime pvz., pasiūlykite kelių puslapių prekių krepšelio ekraną, kuriame galite pamatyti, kiek prekių šiuo metu yra jūsų pirkinių krepšelyje ir kokia yra jūsų dabartinė pirkimo vertė. Kiti slapukai lieka jūsų kompiuteryje ir leidžia mums atpažinti jūsų įrenginį kitą kartą lankantis mūsų svetainėje (tai vadinamieji nuolatiniai arba ilgalaikiai slapukai). Šie slapukai naudojami siekiant, kad mūsų pasiūlymas būtų patogesnis, efektyvesnis ir saugesnis. Su šiais slapukais puslapyje gausite informaciją, pritaikytą jūsų pomėgiams.

Žinoma, galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji jūsų įrenginyje slapukų neišsaugotų. Pagalbos funkcijoje daugumos interneto naršyklių meniu juostoje paaiškinama, kaip galite neleisti savo naršyklei priimti naujų slapukų, kaip galite priversti naršyklę įspėti jus, kai gausite naują slapuką, ar galite ištrinti visus jau gautus slapukus ir užblokuoti jų gavimą visiems kitiems.